DZIĘKUJEMY

Za nami 4 edycja konferencji Efektywny Controlling w praktyce biznesowej.

 • ponad 100 uczestników,
 • 16 doświadczonych prelegentów,
 • merytoryczne sesje plenarne,
 • sesje z aktywnym udziałem uczestników,
 • networking.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz atmosferę wzajemnej inspiracji.

UCZESTNICY

Osoby profesjonalnie zajmujące się bezpośrednim wsparciem procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach, organizatorzy zespołów controllerów, nadzorujący systemy controllingowe lub samodzielnie zajmujący się profesjonalną analizą danych finansowych, kadrowych i innych oraz dyrektorzy finansowi.

Agenda - Sesje plenarne

 1. Rejestracja oraz powitalna kawa

 2. Powitanie gości

  Zapraszamy na kawę
 3. Budżetowanie - najbardziej nieefektywny proces w zarządzaniu. Jak to zmienić?

  • Budżetowanie w tradycyjnym podejściu to gra kompromisów między tym czego chce Właściciel/Centrala/Szef, a calami których chcą osoby realizujące budżet. Może to odbierać energię i wielkie marzenia, powodować frustrację i zadowolenie przeciętnością. Nie sprzyja planowaniu wielkiego zwycięstwa. Omówię tradycyjne budżetowanie wraz ze wskazaniem wad i podaniem realnych przykładów. Spróbuję pokazać jak to poprawić, żeby unikać najgorszych wad lub wręcz zrewolucjonizować, żeby planować i osiągać jak najwięcej.

 4. Paweł Wolski

  Kierownik controllingu / księgowości zarządczej
 5. O tym, jak funkcja kontrolingowa może wspomóc zarządzanie cenami i przychodami generując wartość dla całej organizacji

  • Czym jest cena? Jakie są rodzaje cen? Na czym polega zarządzanie cenami (ang. pricing)? Rola pricingu w organizacji. Pricing a kontroling – w których elementach zarządzania cenami potrzebne jest wsparcie kontrolingu? Dobre praktyki zarządzania cenami – jak to robią inni?

 6. Violetta Małek

  Współzałożycielka i partner zarządzający w firmie doradczej
 7. Paweł Młyński

  Współzałożyciel i partner w firmie doradczej
 8. Controlling wspierany przez MES w firmie produkcyjnej

  • O tym jak można zautomatyzować pracę controllera łącząc ze sobą systemy informatyczne -> ERP z MES. Jakie informacje można pozyskiwać i jak nimi zarządzać. Całość oparta na moich doświadczeniach przy projektowaniu i wdrażaniu takiego rozwiązania.

 9. Rafał Płończak

  Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów
 10. Przerwa kawowa

 11. Przerwa

  Zapraszamy na kawę
 12. Skonsolidowane sprawozdania finansowe w świetle nowych uregulowań MSSF15, MSSF16 – wymogi, przygotowanie, problemy

  • Podstawy prawne konsolidacji (Ustawa a MSR/MSSF). Zwolnienia z obowiązku konsolidacji sprawozdań. Najważniejsze zasady konsolidacji danych metodą pełną i praw własności, w tym wykazywanie spółek stowarzyszonych w sprawozdaniu). Korekty konsolidacyjne, uzgodnienia w kręgu konsolidacyjnym; Nowe regulacje MSSF15 i MSSF16 – ich wpływ na sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane – kluczowe aspekty

 13. Jacek Kołaczyński

  Dyrektor Finansowy
 14. Controlling produkcji – miejsce w strukturze i zmieniająca się rola w organizacji

  • Controlling w strukturze przedsiębiorstwa. Ewolucja roli Kontrolera Finansowego w organizacji – od analizy danych sensu stricte do partnera biznesowego. Przykład budżetu produkcyjnego powiązanego z budżetem przychodowo-kosztowym dla fabryki recyclingu zużytych opon samochodowych.

 15. Michał Hartmann

  Kontroler Finansowy, Założyciel Fundacji Rozwoju Pediatrii
 16. Controlling Nowej Generacji – jak zorganizować dział controllingu, aby był Operacyjnym Partnerem Biznesu

  • Nie obawiajmy się zmian w strukturze działu, czyli jak zorganizować pracę działu controllingu tak, aby działał efektywnie i był wiarygodnym Biznes Partnerem. Przejście od tradycyjnego zarządzania zadaniami controllerów do zarządzania uwzględniającego style myślenia naszych Pracowników. Zmieniająca się rola menedżera controllingu: rozwój kompetencji miękkich. W jaki sposób poradzić sobie z 3 pokoleniami w organizacji, w jaki sposób wybierać kandydatów, motywować oraz jak eliminować ryzyka związane z rotacją.

 17. Małgorzata Lepak

  Controlling Manager
 18. Zmiany w Vat 2019

  • Prezentacja najważniejszych zmian w ustawie Vat na jakie trzeba się przygotować w 2019 roku. Prezentacja zostanie przeprowadzona na bazie wiedzy Inforlex , tematy zmian zostaną przedstawione w oparciu o porady, przepisy, szkolenia umieszczone w zawartości bazy. Uczestnicy dowiedzą się jak można szybciej docierać do informacji o zmianach i odpowiednio przygotować firmę do specyficznych wytycznych ustawy.

 19. Paweł Jędrzejak

  Certyfikowany Trener Biznesu
 20. Obiad

 21. Przerwa

  Zapraszamy na obiad

Sesje z aktywnym udziałem uczestników

Prelegenci

 • Paweł Wolski
  Controlling Manager
 • Violetta Małek
  Współzałożycielka i partner zarządzający w firmie doradczej Gekko advisoryNOW
 • Paweł Młyński
  Współzałożyciel i partner w firmie doradczej Gekko advisoryNOW
 • Rafał Płończak
  Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów
 • Elżbieta Janczyk-Strzała
  Członek Royal Economic Society
 • Michał Hartmann
  Kontroler Finansowy, Założyciel Fundacji Rozwoju Pediatrii
 • Piotr Kowal
  Kontroler Finansowy, Biegły Rewident
 • Justyna Bartela
  Trener szkoleniowy w Fundacji Rozwoju Rachunkowości
 • Bartosz Rotuski
 • Krystian Żywiec
 • Dawid Bachorczyk
  Dyrektor marketingu
 • Łukasz Ciesielski
  Trener
 • Jacek Kołaczyński
  Dyrektor Finansowy
 • Urszula Karwowska
  Ekspertka z zakresu zarządzania cenami i kontrolingu w firmie doradczej Gekko advisoryNOW
 • Małgorzata Lepak
 • Paweł Jędrzejak
  Certyfikowany Trener Biznesu